Greyfurt ve İlaç Etkileşimleri

Greyfurt ve İlaç Etkileşimleri? Greyfurt bol C vitamini içeren ve sağlığa oldukça faydalı bir meyvedir. Ancak ne yazık ki bazı ilaçlarla etkileşime girebilir ve bu ilaçların etkilerini değiştirebilir. Bu nedenle greyfurt ve ilaç etkileşimleri kendi içerisinde incelenmesi gereken bir konudur.

Özellikle yüksek tansiyon ve aritmi gibi sağlık sorunlarınız varsa ilaçlarınızın etkilerinin değişmesi sizin için oldukça tehlikeli olabilir. Herhangi bir ilaç kullanmadan önce doktorunuza ilacınızın greyfurt ile etkileşimi olup olmadığını sorabilirsiniz.

Greyfurt İlaçlarla Nasıl Etkileşime Girer?

İlaçlar vücudumuzda parçalandıktan sonra kana karışır. Bu süreci düzenleyen enzimler ise sitokrom P450 (kısaca CYP olarak bilinirler) enzimleridir. CYP enzimleri, ilaçları parçalar ve bu kimyasalların kandaki seviyelerinin çok fazla yükselmesini önler.

Greyfurtun içerisinde furanokumarin isimli maddeler bulunur. Furanokumarinler, CYP enzimlerinin normal işlevini yerine getirmesini engeller. Bu durum da birçok ilacın yan etkilerinin artmasına neden olur.

Üstelik sadece bir bardak greyfurt suyu bile CYP’lerin işlevinin bozulmasına neden olabilir. Ayrıca, greyfurt yedikten veya greyfurt suyu içtikten sonra bu süre 1 ila 3 gün kadar devam eder.

Greyfurt Hangi İlaçlarla Etkileşime Girer?

Greyfurt statinler olarak isimlendirilen kolesterol ilaçlarının bazılarıyla etkileşime girer. Bu ilaçlar kötü kolesterol seviyelerini düşürür ve kalp hastalıklarına karşı koruyabilir.

Kas dokusunda bozulmaya yol açabilen statinler, kaslara ve böbreklere zarar verebilir. Greyfurt, atorvastatin, lovastatin ve simvastatin isimli kolesterol ilaçlarının yan etkilerini arttırabilir.

Bazı yüksek tansiyon ilaçları

Greyfurtun etkileşime girdiği tansiyon ilaçları şunlardır: eplerenon, losartan, nifedipin ve felodipin bulunur. Bu ilaçların etkilerinin artması tansiyonun birden çok fazla düşmesine veya kalp ritm sorunlarına yol açabilir.

Bazı antidepresanlar, antipsikotikler ve anksiyete ilaçları

Greyfurt ile etkileşime giren antidepresanlar, antipsikotikler ve anksiyete ilaçları arasında, midazolam, triazolam, diazepam, buspiron, lurasidon, ziprasidon ve ketiapin bulunur. Bu ilaçların kandaki miktarlarının artması, uyku haline ve kalp ritm bozukluklarına neden olabilir.

Greyfurt ve İlaç Etkileşimleri
Greyfurt ve İlaç Etkileşimleri

Bazı kortikosteroidler

Crohn ve ülseratif kolit hastalığında kullanılan kortikosteroidler gibi ilaçlarla etkileşime girebilir. Herhangi bir kortikosteroid kullanıyorsanız, greyfurt konusunda doktorunuza danışınız.

Bazı antimikrobiyal ilaçlar

Antimikrobiyaller, antibiyotikler, antifungallar ve antiviraller gibi ilaçlardır. Bazı antimikrobiyal ilaçlar greyfurtla etkileşime girebilir. Bu ilaçlar arasında rilpivirin, kinin, eritromisin ve albendazol bulunur.

Bazı antihistaminik ilaçlar

Antihistaminikler alerjilere karşı kullanılır. Greyfurt feksofenadin isimli antihistamin ilaçla etkileşime girer.

Siklosporin

Siklosporin organ nakli sonrası organ reddini önlemek amacıyla kullanılan bağışıklık baskılayıcı bir ilaçtır. Greyfurtla etkileşime girebilir.

Kalp ritm anormallikleri için kullanılan bazı ilaçlar

Greyfurt ile kalp ritm düzenleyici ilaçların etkileşime girmesi tehlikeli olabilir. Bu ilaçlar amiodaron ve dronedaron’dır. Greyfurt nedeniyle bu ilaçları kullanan kişilerde kalp ritmi bozulabilir.

Bu ilaçlardan herhangi birini kullanmak zorundaysanız ve greyfurt yemek veya greyfurt suyu içmek istiyorsanız, doktorunuzdan muadil bir ilaç yazmasını isteyebilirsiniz.

Kaynakça

Medicinal importance of grapefruit juice and its interaction with various drugs / Grapefruit juice and some drugs

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.